Další náklady úvěru
 

Případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit:

  • V souvislosti s vinkulací pojistného plnění (z pojištění nemovitých věcí, z životního pojištění klienta nebo ručitele, z pojištění úvěru apod.) jste povinen hradit pojistné sjednané v pojistné smlouvě. Provedení vinkulace pojistného plnění může být pojišťovnou zpoplatněno.
  • V případě úředního ověření podpisu na smluvních dokumentech je klient povinen uhradit cenu za notářské ověření podpisu, úřední ověření podpisu na příslušném úřadě či advokátem. 
  • Případné náklady za vyhotovení potvrzení, že nejste v prodlení s úhradou svých závazků vůči státním institucím a zdravotním pojišťovnám.
  • Provize za rezervaci zdrojů – v případě sjednání povoleného přečerpání účtu smluvní strany sjednávají pohotovostní provizi za poskytnutý úvěrový rámec. V případě sjednání úvěru hrazeného ve splátkách smluvní strany sjednávají pohotovostní provizi z nečerpané části úvěru, a to po dobu od uplynutí 12-ti měsíců ode dne uzavření smlouvy do úplného vyčerpání úvěru nebo smluvní strany sjednávají pohotovostní provizi z nečerpané části úvěru, a to po dobu ode dne uzavření této smlouvy do úplného vyčerpání úvěru. Provize se vypočítává na základě roku o 360 dnech a skutečného počtu kalendářních dnů uplynulých v příslušném období, resp. jeho části. 
  • Ocenění nemovité věci (Odhad tržní hodnoty) – náklady na jeho vyhotovení hradí klient. Odhad musí být zpracován znalcem (odhadcem) akceptovaným bankou. Seznam odhadců vydá banka klientovi v případě potřeby. 

S ohledem na typ sjednaného úvěrového financování můžou s jeho poskytnutím vzniknout další náklady, které bude muset klient uhradit. 

 

Kontaktujte nás


Zavolejte nám

Napište nám

Zavolejte mi zpět

Pobočky

Kontaktujte nás

Zavolejte nám
Napište nám
Zavolejte mi zpět
Pobočky
 

Jméno*
E-mail*
 
Téma
Jste klientem naší banky?
 Ano      Ne
 
Zpráva*
* Povinný údaj
Jméno*
Mobilní telefon*
 
Téma
Jste klientem naší banky?
 Ano
 Ne
 
Vyberte čas*
 
* Povinný údaj
Jindřichův Hradec Brno Dačice Moravské Budějovice Pelhřimov Třebíč Třeboň

Informační centrum

Pokud máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Důležité dokumenty
 Přehled všech dokumentů najdete zde.
Nejčastější otázky a odpovědi
 Všechny otázky a odpovědi najdete zde.
Poradíme vám na lince
+420 384 344 110   
 
© 2021 WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG